ขอบคุณมากที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ มิคคุ คานากาวะ เพื่อป้องกันการแพร่การติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จะหยุดส่งล่ามไปโรงพยาบาลในช่วงสักหนึ่งระยะ
ขออภัยในความไม่สะดวก ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ

สถานที่ต่อไปนี้พร้อมให้บริการในความช่วยเหลือทั่วไปเป็นภาษาต่างประเทศ แต่ไม่ให้บริการเป็นล่ามทางการแพทย์

สอบถามได้ที่หลากหลายภาษาคานากาวะ    ทะเกงโกะ นาวิ คานากาวะ
045-316-2770
ภาษาไทย วันจันทร์และวันศุกร์ 9:00 น. ~ 12:00 น. 13:00 น. ~ 17:15 น.
http://kifjp.org/kmlc/

วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
มิคคุ คานากาวะ

เกีย่วกบั มิคคุ คานากาวะ

การที่เราอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ย่อมรู้สึกไม่สะดวกสบาย ลำบาก หากเราเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ และต้องเข้ารับการรักษาที่สถานรักษาพยาบาลแล้ว การที่ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น “กำแพงแห่งภาษา” จึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งนัก

ในความคิดที่ว่า “เราต้องสร้างสังคมให้เป็นสังคม ของเราทุกคน โดยมิได้เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ สัญชาติ หรือวัฒนธรรมแต่อย่างใด ทุกๆคนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ด้วยความสบายใจ” นี่คือจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมและที่มาของอุดมการณ์ของ มิคคุ คานากาวะ

มิคคุ คานากาวะ ให้การสนับสนุนทางด้านภาษา ในเรื่องของ “การมีชีวิต” และ“การดำเนินชีวิต” ของบุคคลที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่


เมื่อคุณต้องการล่ามที่โรงพยาบาล

มิคคุ คานากาวะ จะจัดส่งล่ามแปลภาษาไปที่โรงพยาบาลที่ทำสัญญาให้ความร่วมมือกัน รายชื่อโรงสถานรักษาพยาบาลที่เราสามารถจัดส่งล่ามให้ได้


                                                            ล่ามจาก มิคคุ คานากาวะ คือล่ามอาสาสมัครที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อเป็นล่ามด้านการแพทย์แล้ว

                                                            คนไข้ไม่สามารถติดต่อให้ มิคคุ คานากาวะ จัดส่งล่ามโดยตรงได้ หากมีความประสงค์ต้องการล่ามก่อนอื่น คนไข้ต้องปรึกษานักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล ให้ติดต่อ มิคคุ คานากาวะ เพื่อจัดส่งล่ามแปลภาษาให้

                                                            โดยหลักการ จะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่โรงพยาบาลบางแห่งคนไข้ อาจต้องชำระเงินค่าล่ามแปลภาษา (1,100 เยน ต่อ 2 ชั่วโมงแรก )


                                                            หากคุณต้องการล่ามแปลภาษาที่องค์การของรัฐบาล

                                                            สถานที่ต่อไปนี้ มิคคุ คานากาวะ สามารถจัดส่งล่ามได้ คือ องค์การของรัฐบาล ได้แก่ โรงเรียนที่ก่อตั้งโดยจังหวัดคานากาว่า (โรงเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนที่รับเด็กพิเศษเป็นต้น) ศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องเด็ก ที่ว่าการอำเภอ กองตรวจคนเข้าเมือง และองค์การของรัฐบาลอื่นๆ

                                                            หากมีความประสงค์ต้องการล่าม กรุณาโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 045-317-8813 (บางวันอาจไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาไทยได้)

                                                            ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00น. ถึง 16.00น. (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

                                                            หากต้องการล่าม กรุณาติดต่อล่วงหน้า ก่อน 3 วัน (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

                                                            เสียค่าใช้จ่าย 3,300 เยน ต่อ 3 ชั่วโมง

                                                            ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ ฟรี

                                                            ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ คุณสามารถวัดความดันโลหิต วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก และยังสามารถขอรับคำปรึกษาด้านโภชนาการและได้รับคำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อีกด้วย

                                                            March  Yokohama  Sueyoshicho Catholic Church
                                                            May  Kawasaki  Kaizuka Catholic Church
                                                            Sept.  Yamato  Yamato Catholic Church
                                                            Nov.  Fujisawa  Fujisawa Catholic church

                                                            ©2004 MICかながわ

                                                            inserted by FC2 system