update:10 En. 2018

Ukol sa MIC Kanagawa

Mahirap manirahan sa lugar na iba ang kultura at wika. Mas makikita ang “hadlang sa wika o language barrier” kapag nagkasakit at kinakailangang magpatingin sa doktor.

Ang kinagalingan ng MIC Kanagawa ay dahil sa saligan at vision na “gumawa ng lipunan na kung saan makakatanggap ng medical services o panggagamot kahit na ano ang lahi, nasyunalidad, o kultura ng isang tao”.

Sumusuporta ang MIC Kanagawa ng ukol sa buhay at pamumuhay nang mga taong hindi wika ang wikang Hapon sa pamamagitan ng pagsasaling-wika nang mga medical na termino o medical interpretation.


Kung kailangan ang interpreter sa hospital

Nagpapadala ang MIC ng interpreter sa mga hospital na may kontrata sa MIC Kanagawa. Ito ang listahan nang mga hospital.

Ang interpreter ay volunteer na nakatapos ng training bilang medical interpreter.

Hindi maaaring dumiretsong magrequest sa MIC Kanagawa ang pasyente. Paki-konsulta muna sa social worker ng hospital.

Karaniwan libre ang fee pero may mga hospital na sumisingil sa pasyenteng 1,080 yen /3 oras.


Kung kailanganang interpreter sa public offices/places

Ang mga lugar na maaaring ipadala ang interpreter ay public offices/places na tulad ng pefectural high school at special education schools (high school na pinapatakbo ng Kanagawa Prefecture, Kenritsu Koko) grade school-child consultation centers, municipal halls, immigration centers.

Tumawag sa 045-317-8813. (May pagkakataon na ang sasagot sa telepono ay mga staff na hindi marunong ng Filipino.)

Mon-Fri 9:00-16:00. Sarado ng Sat, Sun and Holiday.

Mas mainam na tumawag 3 araw bago sa pangangailangang araw.

3,240 yen para sa isang beses, maximum 3 oras.

Free Health Consultations for Foreign Residents

Maaaring magpakonsulta sa doctor at magpakuha na rin ng X-ray, urine test (pagsuri ng ihi), blood pressure (pagsuri ng presyon ng dugo), weight and heightmeasurements (pagsukat ng timbang at taas), konsultasyong medical at ukol sa nutrisyon.

Walang bayad. Nandito ang detalye nang susunod na Health Consultation.

©2004 MICかながわ

inserted by FC2 system