​បច្ចុប្បន្នភាព:10 មករា 2018

អំពីMICកាណាហ្គាវ៉ា

ការរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានភាសានិងវប្បធម៌ខុសគ្នា មានបញ្ហាលំបាកជាច្រើន។នៅពេលដែលត្រូវទទួល​ការព្យាបាលពេលមានជម្ងឺឬ​របួស “របាំងភាសា”​ គឺជាបញ្ហាចម្បង។

ចំណុច​ចាប់ផ្ដើមនៃសកម្មភាព​ និង​ ប្រភព​នៃ​ទស្សនៈវិស័​របស់​MICកាណាហ្គាវ៉ាគឺចង់​ “​កសាង​សង្គម​មួយ​ដែល​គ្រប់គ្នា​អាច​ទទួល​បាន​នូវសេវា​សុខាភិបាល​ដែល​អាច​ជឿទុកចិត្ត​បាន​ដោយគ្មាន​ការរើសអើងពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ឬ​វប្បធម៌​​”។

MICកាណាហ្គាវ៉ាចូលរួមគាំទ្រ​ “អាយុជិវិត” និង “ជីវភាពរស់នៅ​” ដល់អ្នក​ដែល​មានភាសាកំណើត​មិន​មែនជាភាសាជប៉ុនតាមរយៈភាសា ​។


ពេលត្រូវការអ្នកបកប្រែនៅមន្ទីរពេទ្យ

យើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូន​អ្នក​បកប្រែ​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យដែល​មាន​ចុះ​កិច្ច​ព្រមព្រាងជាមួយគ្នា។ បញ្ជីឈ្មោះ​មន្ទីរពេទ្យ​ដែល​មាន​កិច្ច​ព្រមព្រាង

អ្នកបកប្រែរបស់​យើង​គឺជា​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​ដែល​បានទទួល​ការ​ហ្វិក​ហាត់​ជំនាញ​បកប្រែ​ផ្នែក​វិជ្ជសាស្ត្រ​។

អ្នកជម្ងឺមិនអាចទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅMICកាណាហ្គាវ៉ាដើម្បី​ស្នើសុំ​អ្នក​បកប្រែ​បានទេ។ ជាបឋមសូមទាក់ទងទៅ ផ្នែកការងារសង្គមរបស់​មន្ទីរពេទ្យសាម៉ី ដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់។

ចំពោះ​សេវាបកប្រែជាគោលការណ៍គឺ​មិនតម្រូវ​ឲ្យ​បង់​ប្រាក់ទេ ប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យខ្លះគេអាច​តម្រូវ​ឲ្យ​បង់ប្រាក់ចំនួន ​1080¥សំរាប់រយៈពេល3ម៉ោង។


ពេលត្រូវការអ្នកបកប្រែនៅ​ស្ថាប័ណសាធារណៈផ្សេងៗ

យើង​ខ្ញុំ​អាចបញ្ជូនអ្នកបកប្រែភាសាទៅ​តាម​ស្ថាប័ណសាធារណៈផ្សេងៗ​ដូចជា សាលារៀនរដ្ឋ​ក្នុងខេត្តកាណាហ្គាវ៉ា(វិទ្យាល័យ សាលាសម្រាប់ជនពិការជាដើម) មន្ទីរពិគ្រោះយោបល់​ពីកុមារ សាលាស្រុក ឬនាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍ជាដើម។

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 045-317-8813(អាចគ្មាន​បុគ្គលិកដែលចេះ​និយាយភាសាខ្មែរ​​នៅ​ប្រចាំការ)

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃ​ ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ពីម៉ោង9:00 ដល់16:00 សម្រាកថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យនិងថ្ងៃបុណ្យ។

សូមទំនាក់ទំនងអោយបានមុន3ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ​។

បកប្រែម្តងរយៈពេល​3ម៉ោង តម្លៃ3240¥។

ក្រុម​ប្រឹក្សាផ្នែក​សុខភាពសម្រាប់​ជនបរទេសដោយ​ឥតគិតថ្លៃ

អាចទទួលបាន​ការថតកាំរស្មីអិកឬពិនិត្យទឹកនោម នឹង​ការ​ជួបផ្ទាល់​ជាមួយ​លោក​វិជ្ជបណ្ឌិត។ ក្រៅពីនោះក៍នៅអាច​វាស់ឈាម កម្ពស់ ឬថ្លឹងទម្ងន់បានដែរ។ យើងក៍មាន​ទទួល​ការ​ប្រឹក្សាយោបល់ទាក់ទងនឹងផ្នែកជីវសាស្ត្រនិង​វិជ្ជសាស្ត្រ​ផងដែរ។

តប័ណ្ណ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សាផ្នែក​សុខភាព​ជាភាសា​ផ្សេងៗ

©2004 MICかながわ

inserted by FC2 system